Fundusze Europejskie
Rzeczpospolita Polska
Samorząd Województwa Podkarpackiego
Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Dokumenty

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania:

Ponadto wymagane jest:

  • Dowód osobisty do wglądu
  • Aktualne zaświadczenie potwierdzające status osoby bezrobotnej, wydane przez właściwy Powiatowy Urząd Pracy (jeśli dotyczy)
  • Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (jeśli dotyczy)